Avís legal

 • INFORMACIÓ DEL TITULAR
  En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:

  Web: https: //narcisvilasat.com

  Titular: VilàServeiAssistencia Tecnica SLU
  Domicili: C/. Rocacorba, 34 nau 3, 17190 SALT GIRONA (ESPANYA)
  CIF: B55309801
  Telèfon: +34 972 40 22 91
  Email: info@narcisvilasat.com

  • CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Qualsevol persona que accedeixi a la web de VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU la consideració d’Usuari. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través d’aquesta, de manera concorde a la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en la present clàusula. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la web amb finalitats o efectes il·lícits i / o contraris al que s’estableix, lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través d’aquesta.
La utilització de la Web i / o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa la Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la web.

• PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en la web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU de tercers llicenciadors. No es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, de la web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit d’aquest. L’Usuari, exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en la web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.

• POLÍTICA DE PRIVACITAT

VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i / o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i / o qualsevol dels serveis oferts per VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU, implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractats segons s’estipula. Si us plau, tingui en compte que, encara que pugui haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta política de privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests llocs web.

• QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, li oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que vostè pugui facilitar-nos:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

VILÀSAT ASSISTENCIA TÈCNICA
Les nostres dades es troben en la part superior d’aquest avís legal.

• Tractem la informació que se’ns facilita per a prestar i facturar els nostres serveis i productes.

 • Si ens dóna el seu consentiment també podem tractar les seves dades per a enviar-li informació sobre productes, serveis o activitats.

  • Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari. És a dir, mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui continuar rebent informació.

– Quina legitimació tenim per a poder tractar les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades són els consentiments que ens doni.

 1. (Menors de 14 anys) S’entén que la informació enviada per menors de 14 anys ho ha estat pel consentiment dels seus representants legals. Si no és així el / la representant legal haurà d’informar-ho quan sigui possible.
 2. Compliment amb les lleis aplicables o execució d’un contracte. En circumstàncies específiques, és possible que necessitem processar les seves dades personals per a complir amb una llei / regulació rellevant, o per a complir les nostres obligacions en virtut d’un contracte a la qual està subjecte.

– A qui comunicarem les seves dades?

Les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

– Quins drets té l’usuari i com exercir?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
  • També tenen dret a retirar el consentiment prestat anteriorment.
  • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la supressió dels mateixos quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van demanar.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el / la interessat / a podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
  • Finalment, els / les interessats / as tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.
  Pot exercir els drets anteriors enviant un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui al nostre domicili o correu electrònic (que apareixen en el principi del present Avís Legal.

  – Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de la persona interessada, qui garanteix que les dades facilitades són certs i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc són obligatoris per a poder donar-li el servei sol·licitat.

– Quines dades tractem?

Les dades que tractem oscil·len entre les següents categories:
• Dades de caràcter d’identificació.

 • Adreces postals o electròniques.
 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

– Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Podem processar les seves dades personals per a les finalitats següents:
Prestar els serveis contractats.

 • Facilitar els productes adquirits.
 • Respondre a les seves sol·licituds d’informació, productes o serveis
 • On tenim obligacions legals, processar les dades personals
 • contractar personal
 • Planificar i desenvolupar aspectes organitzatius (com a comunicacions internes, pressupostos, administració i gestió de projectes);
  • Proporcionar accés als nostres recursos processar pagaments
 • Administrar el lloc web
 • Per a qualsevol fi addicional en el qual se’ns requereixi notificar i obtenir el seu consentiment, inclosos els fins exigits per la legislació local, obtindrem el seu consentiment abans de processar les seves dades personals per a aquests fins.
 • QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes en l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un nivell de seguretat adequat en el risc del tractament de les dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de les dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.
 • EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix en el seu lloc web estigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable l’exactitud i actualització dels continguts de la web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.
Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si fos necessari, s’establirien per VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin recordar amb els clients.

• POLÍTICA D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquest efecte, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web, produïts a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquest efecte no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i VILÀSAT ASSISTENCIA TÈCNICA, així com l’acompliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

• CONDICIONS D’ÚS, JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. El present Avís legal i totes les relacions que s’estableixin entre VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU l’Usuari de la Web i els seus serveis es regeixen pel que s’estableix en la legislació espanyola.

• POLÍTICA DE XARXES SOCIALS

En compliment del que es disposa en la normativa de protecció de dades, VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU informa els usuaris (d’ara endavant, l'”Usuari” o els “Usuaris” segons correspongui) que és titular dels perfils en les Xarxes Socials Facebook, Instagram, Youtube i Whatsapp sota la denominació VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU i que aquests han estat creats amb la finalitat principal de publicitar els productes i serveis oferts per VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU.
L’Usuari disposa d’un perfil en alguna de les Xarxes Socials esmentades i ha decidit unir-se a la pàgina creada per VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU, mostrant interès en la informació que es publiciti en la Xarxa Social que correspongui. En unir-se a la pàgina VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU, l’Usuari està donant el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil per part de VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU.
L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social (que es faciliten a la fi de la present política), així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.
Les dades de l’Usuari a la Xarxa Social seran tractats per VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU, únicament, dins de la pròpia Xarxa Social i en cap cas seran tractats per VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU fos d’ella.

L’Usuari té dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació, davant VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU, dirigint-se a info@narcisvilasat.com escrit acompanyat de document acreditatiu d’identitat.

No obstant això, l’exercici dels drets anteriors vindrà definit per la pròpia funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris per part de VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU podent exercitar els mateixos, únicament, en relació a aquella informació que es trobi sota el control de VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU. Igualment, els Usuaris podran interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en la direcció C/. Rocacorba 34 nau 3, 17190 Salt, Girona (Espanya) quan considerin que VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades

VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU realitzarà les següents actuacions:
-Accés a la informació pública del perfil de l’Usuari.
-Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat en la Xarxa Social.

Publicacions


L’Usuari, una vegada unit a la pàgina VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat l’Usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades per VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU, però sí que romandran en la Xarxa Social.

Publicitat
VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa de protecció de dades i de societat de la informació.
No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina VILÀ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA SLU que també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privacitat dels següents

RRSS:
• Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
• Instagram: https: // www.instagram.com/terms/accept/?hl=es
• WhatsApp: https://www.whatsapp.com/privacy/?lang=es

Última actualització: octubre 2020


Notice: Undefined index: cresta_whatsapp_chat_click_button_open in /var/www/vhosts/narcisvilasat.com/httpdocs/wp-content/plugins/cresta-whatsapp-chat/cresta-whatsapp-chat.php on line 385
WhatsApp VilàSat DAIKIN
Enviar